خرید سریال ALF

خرید سریال ALF
خانواده Tanner خانواده ای از سطح متوسط آمریکاست هستند. روزی آنها متوجه میشوند که یک بازدیدکننده دارند! او کوچک پشمالو و خلاق است و از سیاره ای بنام Melmac آمده است. آنها نمیدانند باید چه بکنند اما اسم او را ALF که ...
۱۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال ALF خرید خرید سریال ALF