خرید سریال Army Wives

خرید سریال Army Wives
داستان سریال درباره چهار زن است که همسرشان مشغول خدمت نظام هستند و یک مرد ، که زنش در ارتش می باشد. زندگی این افراد در پوشش مشکلات شخصی شان که به نوعی با فعالیت همسرانشان پیوند خورده روایت می شود.”راکسی” که بعد از ...
۱۹۳۷۵ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Army Wives خرید خرید سریال Army Wives