خرید سریال Big Love

خرید سریال Big Love
سريال” عشق بزرگ” شبکه HBO مي باشد. داستان از سه خانه در جوار يک ديگر شروع مي شود، در هر يک از اين خانه ها زني خانه دار با تعدادي بچه با سنين مختلف زندگي مي کنند. “بيل هنريکسون” صاحب فروشگاهاي زنجيره اي لوازم ساختماني، تنها مردي است که ...
۱۴۳۷۵ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Big Love خرید خرید سریال Big Love