خرید سریال Black Sails فصل 4

خرید سریال Black Sails فصل 4
سریال درام و ماجراجویی Black Sails سریال جدید شبکه ی کابلی Starz می باشد که تهیه کننده ی آن Michael Bay کارگردان سری فیلم های Transformers هستش. سازنده ی سریال هم Jon Steinberg هست که در کارنامه اش سریالهایی مثل “Jericho” و “Human Target” رو داره...
۲۸۷۵ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Black Sails فصل 4 خرید خرید سریال Black Sails فصل 4

خرید سریال Black Sails فصل 3

خرید سریال Black Sails فصل 3
سریال درام و ماجراجویی Black Sails سریال جدید شبکه ی کابلی Starz می باشد که تهیه کننده ی آن Michael Bay کارگردان سری فیلم های Transformers هستش. سازنده ی سریال هم Jon Steinberg هست که در کارنامه اش سریالهایی مثل “Jericho” و “Human Target” رو داره...
۲۱۲۵ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Black Sails فصل 3 خرید خرید سریال Black Sails فصل 3

خرید سریال Black Sails فصل 2

خرید سریال Black Sails فصل 2
سریال درام و ماجراجویی Black Sails سریال جدید شبکه ی کابلی Starz می باشد که تهیه کننده ی آن Michael Bay کارگردان سری فیلم های Transformers هستش. سازنده ی سریال هم Jon Steinberg هست که در کارنامه اش سریالهایی مثل “Jericho” و “Human Target” رو داره...
۱۸۷۵ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Black Sails فصل 2 خرید خرید سریال Black Sails فصل 2

خرید سریال Black Sails فصل 1

خرید سریال Black Sails فصل 1
سریال درام و ماجراجویی Black Sails سریال جدید شبکه ی کابلی Starz می باشد که تهیه کننده ی آن Michael Bay کارگردان سری فیلم های Transformers هستش. سازنده ی سریال هم Jon Steinberg هست که در کارنامه اش سریالهایی مثل “Jericho” و “Human Target” رو داره...
۲۲۵۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Black Sails فصل 1 خرید خرید سریال Black Sails فصل 1