خرید سریال Ghost Whisperer

خرید سریال Ghost Whisperer
به داستان زندگی زنی با نام “ملیندا گوردن می‌پردازد . او دارای یک قابلیت یا هدیه خدادادی است که از مادربزرگش به ارث برده است . این قابلیت ، توانایی مشاهده و تکلم با روح افراد مرده می باشد . او نحوه استفاده از این هدیه را نیز ...
۱۳۷۵۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Ghost Whisperer خرید خرید سریال Ghost Whisperer