خرید سریال Hand of God

خرید سریال Hand of God
داستان این سریال در مورد یک قاضی فاسد است که شکست روحی سختی را پذیرفته و در همین هنگام به این باور می رسد که خداوند به طور مستقیم با او سخن می گوید و از او می خواهد که "دست خداوند" بر روی زمین باشد و عدالت را اجرا کند ...
۳۷۵۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Hand of God خرید خرید سریال Hand of God