خرید سریال Haven

خرید سریال Haven
پناهگاه یک مجموعه تلویزیونی ماوراء طبیعی درام است که بر اساس یک برداشت آزاد از اثر استیون کینگ بچه کلرادوئی ساخته شده‌ است. این مجموعه طی همکاری دو کشور کانادا و آمریکا تهیه شده‌ است همچنین فیلمبرداری این مجموعه ...
۱۸۸۷۵ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Haven خرید خرید سریال Haven