خرید سریال Scandal

خرید سریال Scandal
داستان در رابطه با فردی هست به نام اولیویا پاپ که زندگی خود را به محافظت از نخبگان اختصاص داده است و در این کار کوتاهی نمی کند. اولیویا مدیر ارتباطات سابق رئیس جمهور در کاخ سفید هست و با ترک آن ها به امید شروع فصل جدیدی از زندگی خودش هست و ...
۳۰۲۵۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Scandal خرید خرید سریال Scandal