خرید سریال The Messengers

خرید سریال The Messengers
دانشمندی به نام Vera Buckley متوجه می شود که یک شهاب سنگ در حال نزدیک شدن به زمین است و احتمال برخورد آن با زمین زیاد است. او محل برخورد شهاب سنگ را پیدا می کند و به محل آن یعنی بیابانی در نیومکزیکو میرود ...
۲۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال The Messengers خرید خرید سریال The Messengers