خرید سریال Band Of Brothers (فصل 1)

خرید سریال Band Of Brothers  (فصل 1)
این سریال ماجرای گروهانی از نیروهای چترباز آمریکایی (گروهان ۱۰۱-M هوابرد)را از دوران آموزش در آمریکا و انگلیس تا پایان جنگ جهانی دوم در آلمان تعقیب می‌کند...
۲۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید سریال Band Of Brothers  (فصل 1)   خرید خرید سریال Band Of Brothers  (فصل 1)